Sex op TV

Bent u het met het volgende eens of niet eens?
“Kijkt een kind of puber vaak naar seks op TV? Dan is de kans groot dat hij jong met seks begint. Kijkt een kind of puber weinig naar seks op TV? Dan begint hij later met seks.’’
Het ‘goede’ antwoord is: mee eens
Seks op tv heeft invloed
Kijkt een kind of puber vaak naar seks op TV? Dan is de kans groter dat hij jong met seks begint.. Seks op tv heeft invloed op kinderen en pubers.Ouders hebben invloed
Kijken ouders mee met een programma waar seks in zit? En bespreken de ouders het programma daarna met hun kind? .Dan heeft het programma minder invloed op het seksleven van hun kind of puber.Andere tv-programma’s hebben invloed
Kijkt een kind of puber naar een ander soort tv-programma over seks op tv? Dus geen film met seks maar een informatieprogramma? En vertellen ze in dat programma over seks? Bijvoorbeeld over hoe je met seks moet omgaan? Wat de mooie kanten van seks zijn? En wat de gevaarlijke kanten van seks zijn? Zo’n programma zorgt er niet voor dat het kind al heel vroeg met seks begint.
Meer weten

Voor jongeren is het gebruik van alcohol gevaarlijker dan voor volwassenen. Naast de gevolgen van het drinken voor hun gedrag, zoals meer depressie of agressie en zoals het nemen van te grote risico’s, kan bij pubers ook de hersenontwikkeling verstoord worden. De hersenen zijn op deze leeftijd namelijk nog volop in ontwikkeling en dus kwetsbaar. Uit onderzoek blijkt dat het geheugen, de concentratie en het leervermogen tot op lange termijn schade kunnen oplopen. Daarbij geldt dat hoe jonger regelmatig alcohol wordt gedronken, hoe groter het risico op alcoholverslaving op latere leeftijd.Veel jongeren beginnen met het drinken van alcohol in de vroege puberteit of zelfs al daarvoor. De ‘start’-leeftijd is voor de meesten tussen de 11 en 14 jaar. Daarnaast blijkt dat juist het zogenoemde ‘binge’-drinken (het in korte tijd drinken van een groot aantal ( 5 of meer) glazen alcohol) schadelijker is dan het dagelijks drinken van 1 of 2 glazen alcohol. Juist het op één moment drinken van veel alcohol is schadelijk voor het verstandelijk (en verstandig) functioneren en dat is wat jongeren vaak doen. Gevolg ervan is onder andere dat het aantal jongeren dat in een ziekenhuis belandt met alcoholvergiftiging explosief is toegenomen.Literatuur

Monshouwer, K., Van Dorsselaer, S., Gorter, A., Verdurmen, J., Vollebergh, W. (2004). Jeugd en riskant gedrag: kerngegevens uit het peilstationsonderzoek 2003: roken, drinken, drugsgebruik en gokken onder scholieren vanaf tien jaar. Utrecht: Trim bos-instituut.

Tapert, S.F., Caldwell, L. and Burke, C. (2004-2005). Alcohol and the Adolescent Brain Human Studies.Alcohol Research & Health, 28,.4 205-212.

Dorsselaer, van S., Zeijl, E., Eeckhout, van den S., Ter Bogt, T., & Vollebergh, W. (2007). HBSC 2005: gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland. Utrecht: Trimbos-instituut.

Valkenberg, H., Van der Lely, N. & M. Brugmans, 2007, Alcohol en jongeren: een ongelukkige combinatie. Medisch contact online http://medischcontact.artsennet.nl/uri/?uri=AMGATE_6059_138_TICH_R19673221_6660990.