Leervermogen

Bent u het met het volgende eens of niet eens? “Hoe goed kan een kind leren? Daar heb je als ouder geen invloed op. Bij de geboorte staat het al vast of hij later hoge of lage cijfers haalt.”
Het ‘goede’ antwoord is: niet mee eens
Kinderen leren verschillend 
Alle kinderen zijn verschillend. Ook al groeien ze op in dezelfde omgeving. In hetzelfde gezin. Het ene kind kan goed leren. Het andere kind kan niet zo goed leren. Het maakt niet alles uit of de kinderen broers of zussen zijn.Genen en omgeving hebben invloedWaardoor kan een kind wel of niet goed leren? Twee dingen hebben invloed:

  • de genen, de aanleg van familieleden
  • hoe het kind opgroeit: Wie zijn zijn ouders? Welke vrienden heeft hij? Wat maakt hij mee?

Het staat niet bij de geboorte vast
Bij de geboorte staat niet vast hoe goed een kind kan leren. Dat verandert nog door wat hij meemaakt.

Meer weten

Over de invloed van de omgeving versus aanleg bij de ontwikkeling van kinderen is een hoop te doen. Opvoeders zelf zien in allerlei trekjes, gewoonten en talenten van hun kind de genetische erfenis van ouders grootouders, ooms of tantes. Tegelijk zien ze enorme verschillen tussen kinderen in hetzelfde gezin. Bovendien wordt van heel veel (probleem)gedrag van kinderen de opvoeding als oorzaak gezien. Het ingewikkelde samenspel bij intelligentie en leren tussen de aanleg van een kind, die voor een deel erfelijk is, en omgevingsfactoren is reeds een groot aantal jaren onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Het vermogen van een kind om te leren, wordt bepaald door zowel genetische aanleg als de kwaliteit van de omgeving en opvoeding van een kind. De stelling dat dit vermogen van een kind vaststaat vanaf de geboorte is dan ook onjuist.Literatuur

Shore, R. (1997) Rethinking the Brain: New Insights into Early Development. New York:Families and Work Institute.

Hart, B. & Risley, T.R. (1995) Meaningful Differences in the Everyday Experience of Young American Children. Baltimore: Brooks Publishing Company.

Borkowski, J.G., Landesman Ramey, S. & M. Bristol-Power (2002) Parenting and the Child’s World : Influences on Academic, Intellectual, and Social-Emotional Development Mahwah: Lawrence Erlbaum ass.