51. Steun voor ouders – de kunst van hulp en advies vragen

Kinderen halen het beste, maar soms ook het slechtste bij je naar boven. Opvoeden is niet eenvoudig. Kinderen zitten niet altijd gemakkelijk in elkaar (zie 20. Elk kind is anders, 23. Angst, depressie en ADHD). Ouders hebben vaak extra zorgen (zie 34. Ouders met psychische problemen, 37. Een belast gezin). Tussen kwetsbare ouders en kinderen die moeilijk te sturen zijn, verloopt het vaak ook niet soepel (zie 21. Chemie tussen kind en opvoeders).
Ouders moeten hun tijd en energie verdelen, en soms kunnen ze wel wat hulp gebruiken. Van hun werkgever, die het mogelijk maakt wat dingen in werktijd te regelen, of ook eens een dagje thuis te werken als de baan dat toelaat. Ook goede voorzieningen (zie 41. Samen opvoeden, 43. School) en een prettige buurt waar bewoners goed contact met elkaar hebben (zie 47. De buurt) maken de draagkracht van ouders groter. Voldoende inkomen, woonruimte die in een goede staat verkeert en een plek om veilig te kunnen buitenspelen, helpen ook.
Opvoeden moet je niet alleen willen doen. Met een beetje hulp van collega’s, vrienden, familie, de buren en school gaat het gemakkelijker. Mensen die met je meeleven, en soms ook praktische steun kunnen bieden: even opletten, een keertje oppassen.
Daarnaast is een sfeer waarin ouders fouten mogen maken en worden geholpen, belangrijk (zie 33. Ouderschap).
Behalve sociale en praktische steun kunnen ouders ook specifieke hulp nodig hebben. Opvoedingshulp of psychologische hulp kan ouders helpen handigheid ter krijgen in het omgaan met (moeilijke) kinderen en persoonlijke stressfactoren.
Om zulke hulp vragen is geen zwaktebod. Het bewijst juist dat je nadenkt over de manier waarop je je kinderen opvoedt.