49. Media – begeleiden van beeldschermkinderen

Tv-programma’s, computerspellen en films hebben een veel hoger tempo gekregen. Er zit ook meer geweld, angst en seks in.
Als kinderen gewelddadige programma’s hebben gezien, kunnen ze daarna ruwer zijn in hun spel en gedrag. Ze kunnen er druk, angstig of agressief van worden. Ook is het voor sommige kinderen moeilijker zich daarna goed te concentreren.
Mediageweld heeft vooral een negatief effect op kinderen tot 6 jaar, op jongens en op kinderen uit gezinnen waar het gewoon is geweld te gebruiken. Ook heeft mediageweld negatieve effecten op kinderen die een speciale belangstelling hebben voor geweld.
Om agressief of druk gedrag tegen te gaan, helpt het kinderen te stimuleren zich in te leven in de slachtoffers van geweld. Geweld afkeuren helpt ook om ruw en druk gedrag tegen te gaan. Vooral kleuters en basisschoolkinderen zijn gevoelig voor afkeurende opmerkingen van volwassenen.
Kinderen zijn tegenwoordig geen passieve mediagebruikers. Ze zitten niet alleen maar te kijken naar een (televisie)beeld, maar doen dankzij de nieuwe media ook zelf actief mee: ze MSN’en, sms’en en spelen samen games.
Sociale media als MSN en Hyves bevorderen het leggen van sociale contacten. Maar kinderen kunnen ze ook gebruiken om andere kinderen te pesten en te bedreigen (zie 24. Pesten).
Tv-zenders en sociale media als MSN en Hyves richten zich bovendien steeds vaker direct op kinderen. Daardoor worden ouders en andere opvoeders buitenspel gezet.
Ouders kunnen zicht krijgen op het mediagebruik van hun kinderen door de computer op een plek te zetten waar ze hem kunnen zien (zie 50. Mediawijsheid). Samen kijken helpt om kinderen te wijzen op de onrealistische aard van spellen of programma’s.
Kinderen tot 12 jaar zouden niet meer dan twee uur per dag achter een tv- of computerscherm moeten zitten. Zo houden ze genoeg tijd over voor vriendjes en huiswerk.