43. School – Ouders en leraren hebben elkaar nodig

Op school leren kinderen hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Taal, rekenen, tekenen, muziek. Ook leren kinderen op school sociale vaardigheden: samenwerken, elkaar helpen. En ze leren regels en gewoonten: op je beurt wachten, niet schreeuwen. Zo leren kinderen meedoen in de maatschappij.
Kinderen leren beter als hun leraren hoge verwachtingen van hen hebben en hoge eisen aan hen stellen. Als ouders dat ook doen, gaan kinderen beter hun best doen op school. Door zo’n houding krijgen ook talentvolle kinderen die een achterstand hebben, de kans om te laten zien wat ze kunnen.
Alle kinderen moeten de kans krijgen te leren, en ze leren allemaal op hun eigen manier. Daar moeten leerkrachten en ouders rekening mee houden. In de klas gaat dat het beste door elke leerling regelmatig apart aandacht te geven.
Ook de band met de leraar is voor een kind belangrijk. Is die goed, dan leert het kind meer en doet het ook beter zijn best. Dat geldt ook voor leerlingen met problemen. Voor hen is het belangrijk dat de leerkracht en hun ouders in hen blijven geloven. Anders raken ze hun zelfvertrouwen kwijt, en dat maakt de problemen alleen maar groter.
Ouders en school doen er goed aan samen afspraken te maken over opvoedingsregels (zie 41. Samen opvoeden). Zo kunnen ze er samen aan werken dat de school een veilige plaats is voor iedereen, waardoor kinderen er in een goede sfeer kunnen leren.