42. Grootouders – zorgen van de ene generatie op de andere

Opa en oma spelen in het leven van veel kinderen een belangrijke rol. Bij hun grootouders ontmoeten kinderen ooms, tantes, neefjes en nichtjes. Op familiebijeenkomsten horen ze waar ze vandaan komen en bij wie ze horen.
Grootouders zijn ook vaak oppas-ouders, zeker wanneer beide ouders buitenhuis werken of de moeder er alleen voor staat. Ook zijn grootouders soms pleegouders.
Wanneer er problemen zijn in een gezin, bijvoorbeeld door ziekte of armoede, zijn kinderen die goed contact hebben met hun opa en oma beter af (zie 37. Een belast gezin). Ze hebben minder vaak last van angst en depressieve gevoelens dan kinderen die zo’n band niet hebben.
Grootouders zijn voor ouders vaak een belangrijke bron van advies. Ook voeden ouders hun kinderen op belangrijke punten vaak op dezelfde manier op als hun eigen ouders hen hebben opgevoed.
De gehechtheid met hun kind (zie 6. Gehechtheid) en hun opvoedingsstijl (zie 28. Liefde en leiding) worden sterk bepaald door de ervaringen die ze zelf als kind hadden.
Andersom zijn kleinkinderen ook waardevol voor grootouders. Opa’s en oma’s die het contact met hun kleinkinderen verliezen (bijvoorbeeld door scheiding), gaan door een rouwproces.