30. Verwennen – te veel cadeautjes, te veel complimentjes

Verwennen is op zichzelf niet verkeerd. Te véél verwennen wel. 
Er zijn drie manieren van te veel verwennen.
De eerste: kinderen te veel verzorgen. Daardoor ontneem je kinderen de kans om, stap voor stap, onafhankelijk en zelfstandig te worden. Volwassenen die als kinderen te veel werden verwend, weten nog steeds niet wat ze echt kunnen.
De tweede: te veel geven. Het gaat dan niet alleen om spullen, maar ook om aandacht en complimenten. 
Kinderen die altijd krijgen wat ze willen, kunnen als volwassenen slecht omgaan met beperkte hoeveelheden tijd of geld. Ze hebben niet genoeg geoefend om te kunnen bepalen wat écht belangrijk is. Ook vinden ze het moeilijk zich in te spannen voor een resultaat dat pas later zichtbaar is.
Krijgen kinderen steeds complimenten, los van wat ze presteren, dan kunnen ze moeilijk een realistische kijk op zichzelf ontwikkelen. Ze gaan denken dat ze in alle opzichten geweldig zijn, en kunnen geen kritiek verdragen. Hun zelfwaardering komt niet van binnenuit, maar hangt af van de complimenten van anderen en van uiterlijke status.
De derde: te veel toegeven. Kinderen die altijd hun zin krijgen, leren niet met grenzen en verboden omgaan. Dat is wél nodig: om te leren dat het leven vaak geven, en soms nemen is. Op korte termijn vermijd je veel conflicten als je kinderen altijd hun zin geeft, maar op lange termijn help je ze er niet mee.
Conflicten zijn trouwens helemaal niet slecht, daar leren kinderen van (zie 9. Pubers en conflicten, 10. Conflicten tussen kinderen).
Weet je niet of je te veel verwent, vraag jezelf dan af of je het kind genoeg kans geeft zichzelf te redden, of je zelf bang was het conflict aan te gaan, en of het kind met zijn verwende gedrag andere mensen benadeelt.