Vragenlijst over opvattingen over opvoeden

- pagina 1 van 1 -Wij zijn benieuwd naar uw mening over opvoeden. Na een paar algemene vragen over uw achtergrond, volgen een aantal opvattingen over opvoeding. Kunt u telkens aangeven of u het eens of oneens bent met die opvattingen?

Nu volgen eerst een paar vragen over uw achtergrond (anoniem).


1. Wat is uw geslacht?2. Wat is uw geboortejaar?


3. Wat is uw hoogst afgeronde opleiding?


4. Wat is uw beroep of studierichting?


Nu volgen een aantal opvattingen over opvoeding. Kunt u telkens aangeven of u het eens of oneens bent met die opvattingen?


5. Opvoeden hoef je niet te leren.6. Vindt u het merkwaardig dat aanstaande ouders wel zwangerschapsgymnastiek maar geen ‘opvoedingsgymnastiek’ krijgen aangeboden?7. Is het een goede zaak als ouders zich af en toe laten testen op hun kennis over opvoeding en ontwikkeling?8. Voor opvoeden zijn geen algemene regels te geven, want ieder kind is anders. Bent u het hiermee eens?9. Vindt u het een goede zaak dat als pubers een misdrijf begaan, zowel zij als hun ouders bestraft worden?10. Hoe strenger ouders hun kinderen opvoeden, hoe kleiner de kans dat die later het criminele pad opgaan. Bent u het hiermee eens?11. Denkt u dat pubers die les krijgen in sociale en emotionele vaardigheden minder spijbelen en hogere cijfers krijgen?12. Denkt u dat kinderen die aan teamsport doen zich ook buiten het sportveld socialer gedragen dan andere kinderen?13. Scholen moeten zich niet met opvoeden bezighouden maar met gewoon goed lesgeven. Bent u het hiermee eens?14. Een echtscheiding is meestal niet in het belang van de kinderen die erbij betrokken zijn. Bent u het hiermee eens?15. Veel televisie kijken is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Daar kunnen ze alleen maar van leren. Bent u het hiermee eens?